وسیله ایران سوریه عربستان دولت ترامپ

وسیله: ایران سوریه عربستان دولت ترامپ اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویر ، اولین اسکناس جهان

در سال ۶۹۳ ه.ق نخستین اسکناس در کشور عزیزمان ایران به دستور گیخاتوخان مغول چاپ شد. چاپ این اسکناس ها الهام گرفته شده است از پول کاغذی چین بود و چاوه نام داشت

تصویر ، اولین اسکناس جهان

اولین اسکناس جهان/ تصویر

عبارات مهم : تصویر

در سال ۶۹۳ ه.ق نخستین اسکناس در کشور عزیزمان ایران به دستور گیخاتوخان مغول چاپ شد. چاپ این اسکناس ها الهام گرفته شده است از پول کاغذی چین بود و چاوه نام داشت. اسکناس زیر نخستین اسکناس دنیا است.

تصویر ، اولین اسکناس جهان

واژه های کلیدی: تصویر | اسکناس | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs