وسیله ایران سوریه عربستان دولت ترامپ

وسیله: ایران سوریه عربستان دولت ترامپ اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی به رایگان دماغتان را عمل کنید و در راه علم جان بدهید

برخلاف اکثر کشورهای جهان، جراحی قشنگی در برزیل رایگان است و یارانۀ دولتی چشمگیری به آن تعلق می گیرد. این مسئله را باید در پرتوی اهمیتِ عجیب وغریب قشنگی در زندگی

به رایگان دماغتان را عمل کنید و در راه علم جان بدهید

به رایگان دماغتان را عمل کنید و در راه علم جان بدهید

عبارات مهم : برزیل

در برزیل، جراحی قشنگی از ضروریات زندگی شده است است

برخلاف اکثر کشورهای جهان، جراحی قشنگی در برزیل رایگان است و یارانۀ دولتی چشمگیری به آن تعلق می گیرد. این مسئله را باید در پرتوی اهمیتِ عجیب وغریب قشنگی در زندگی اجتماعی برزیلی فهمید. اگر زشت باشید، نه می توانید همسر درست و حسابی ای پیدا کنید، نه در مدارج اجتماعی و فرهنگی اوج بروید. ولی مثل هرجای دیگر، در این کشورِ زیبارویان نیز، هنگامی که نوبت به فرودستان می رسد، زحمت و آسیب غوغا می کند.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران به نقل از ترجمان، آلوارو ژارین در کانورسیشن نوشت:

به رایگان دماغتان را عمل کنید و در راه علم جان بدهید

اگر بخواهید در آمریکا جراحی قشنگی صورت یا جراحی قشنگی شکم و پهلو انجام دهید، قاعدۀ کلی این است که هزینۀ آن را از جیب خودتان پرداخت کنید. بیمه معمولاً فقط هنگامی هزینه های جراحی پلاستیک را پوشش می دهد که محرز شود جراحی «ضرورت درمانی» دارد نه اینکه صرفاً جهت قشنگی باشد.

اما، در برزیل، بیماران را برخوردار از «حق زیبایی» در نظر می گیرند. در بیمارستان های دولتی، جراحی های پلاستیک مجانی اند یا هزینۀ پایینی دارند، و دولت هر سال تقریباً جهت نیم میلیون جراحی یارانه پرداخت می کند.

برخلاف اکثر کشورهای جهان، جراحی قشنگی در برزیل رایگان است و یارانۀ دولتی چشمگیری به آن تعلق می گیرد. این مسئله را باید در پرتوی اهمیتِ عجیب وغریب قشنگی در زندگی

من به عنوان متخصص انسان شناسی پزشکی سال ها به مطالعۀ جراحی پلاستیک در برزیل پرداخته ام. در حالی که بسیاری از بیماران به طرزی باورنکردنی خرسندند که وقت یافته اند قشنگ شوند، «حق زیبایی» جنبه ای تاریک نیز دارد.

همۀ کسانی که در برزیل با آن ها مصاحبه کرده ام اذعان می کردند که جراحی پلاستیک کاری پرخطر هست. در بیمارستان های دولتی که جراحی پلاستیک مجانی یا بسیار ارزان تر از کلینیک های شخصی هست، من از بسیاری از بیماران شنیده ام که می گویند نقش موش آزمایشگاهی را جهت دستیاران پزشکی دارند که روی آن ها جراحی می کنند.

باوجوداین، این بیماران که زیاد آن ها زن هستند، همچنین به من گفتند که زندگی بدون قشنگی در برزیل به معنای پذیرفتن خطری بزرگ تر هست. قشنگی آن چنان عنصری اساسی جهت بازار کار در نظر گرفته می شود، آن چنان جهت یافتن همسر حیاتی است و آن چنان جهت داشتن هرگونه شانسی جهت پیشرفت اجتماعی مهم است که بسیاری نمی توانند به جراحی پلاستیک نه بگویند.

به رایگان دماغتان را عمل کنید و در راه علم جان بدهید

علی الظاهر صف های بسیار طولانی جهت جراحی پلاستیک در بیمارستان های دولتی، با وقت های انتظار چند ماهه یا حتی چند ساله، این اشتیاق عظیم جهت قشنگی را تأیید می کند. این اشتیاق عظیم برزیل را با ۱.۲ میلیون جراحی در سال به دومین مصرف کنندۀ بزرگ جراحی پلاستیک در دنیا بدل کرده است.

«پاپِ جراحیِ پلاستیک» در برزیل

برخلاف اکثر کشورهای جهان، جراحی قشنگی در برزیل رایگان است و یارانۀ دولتی چشمگیری به آن تعلق می گیرد. این مسئله را باید در پرتوی اهمیتِ عجیب وغریب قشنگی در زندگی

امروز، سلامت در برزیل جزء حقوق اساسی افراد محسوب می شود و مراقبتِ مجانی از سلامت جهت تمام شهروندان در دسترس هست، که این پیروزیْ با دشواری و تلاش بسیارِ فعالان اجتماعی بعد از سقوط نظام دیکتاتوری برزیل و تصویب قانون اساسی دمکراتیک تازه در سال ۱۹۸۸ به دست آمده هست. بااین حال، بیمارستان های دولتی به شدت از کمبود منابع مالی زحمت می برند، و زیاد برزیلی های طبقۀ میانگین و مرفه ترجیح می دهند از خدمات پزشکی شخصی استفاده کنند.

در واقع، نظام سلامت برزیل دارای دو سطح هست. در یک سو نظام مواظبت سلامت شخصی وجود دارد که مجلل و مجهز به آخرین دستاوردهای پزشکی است و در دیگر سو نظام مواظبت سلامت دولتی وجود دارد که از کمبود منابع مالی زحمت می برد ولی خدمات مهم را به طبقۀ کارگر ارائه می دهد.

به رایگان دماغتان را عمل کنید و در راه علم جان بدهید

جراحی پلاستیک عمدتاً به علت تلاش های جراحی به نام ایو پیتانگیه خدمتی مهم در نظر گرفته شد. در آخرهای دهۀ ۱۹۵۰، پیتانگیه که اکنون با لقب «پاپ جراحی پلاستیک» آشنا می شود، مدیر جمهور ژوسلینو کوبیچک را متقاعد کرد که «حق زیبایی» به اندازۀ هر نیاز سلامت دیگری مهم هست. پیتانگیه نشان داد که زشتی آنقدر زحمت روانشناختی در برزیل به بار می آورد که طبقۀ پزشکی نمی تواند در مقابلِ این مسئلۀ انسان دوستانه بی تفاوت باشد.

او در سال ۱۹۶۰ نخستین مؤسسه ای را افتتاح کرد که جراحی پلاستیک به افراد بی بضاعت ارائه می کرد؛ این موسسه نقش دومی هم به عنوان مدرسۀ پزشکی جهت تربیت جراحان تازه ایفا می کرد. مدرسۀ پزشکی او آن چنان موفق بود که به مدل آموزشی جهت زیاد مؤسسات آموزشی دستیاری جراحی پلاستیک در سراسر کشور بدل شد. بیماران طبقۀ کارگر در عوض جراحی های مجانی یا با هزینۀ پایین به جراحان امکان می دادند حرفۀ خود را یاد بگیرند و به کار بندند.

برزیل زمین آزمایش بی نقص این ایده بود. در اوایل دهۀ ۱۹۲۰، دانشمندان برزیلیِ علمِ اصلاح نژاد اظهار کردند که قشنگی معیار پیشرفت نژادی ملت هست. قشنگی کم کم نفوذ فرهنگی بیشتری پیدا کرد، و جراحان پلاستیک این آرزوی بزرگ ها را به ارث بردند، به نحوی که حرفۀ خود را «اصلاح گر» اشتباهات آمیزش نژادی بیش از حد در برزیل، به خاص در بین طبقات پایین، در نظر می گرفتند.

هزینه های پنهان زیبایی

من در کتاب زیست سیاست زیبایی۱ که به تازگی انتشار یافته هست، این ایده را زیر سؤال می برم که انسان دوستی نیروی محرک جراحی پلاستیک در بیمارستان های دولتی برزیل است.

زمانی قربانیان سوختگی و افرادی با ناهنجاری های مادرزادیْ ذینفع های مهم جراحی پلاستیک در بیمارستان های دولتی بودند. ولی در بسیاری از کلینیک هایی که من تحقیقاتم را در آنجاها انجام داده ام، تقریباً ۹۵درصد از کل این جراحی ها کاملاً جهت قشنگی انجام می شود. من صدها مورد را ثبت کرده ام که جراحان و دستیاران به عمد مرزهای بین عمل قشنگی و ترمیمی را خدشه دار می کنند تا بتوانند آن جراحی را به تأیید دولت برسانند.

از آنجا که زیاد جراحی ها در بیمارستان های دولتی به دست دستیاران پزشکی انجام می شود که هنوز دارند آموزش می بینند تا جراح پلاستیک شوند، پزشکان در یادگیری جراحیِ قشنگی نفع شخصی دارند، یعنی مهارت هایی را می آموزند که بعدتر هنگامی که طبابتِ شخصی خودشان را شروع می کنند، از آن بهره خواهند برد. ولی آن ها علاقۀ بسیار اندکی به یادگیری اعمال ترمیمی دارند که در واقع کارکردی بدنی را اصلاح می بخشد یا درد جسمانی را کم کردن می دهد.

علاوه بر این، زیاد نوآوری های جراحی قشنگی در برزیل نخست به دست جراحان پلاستیک در بیمارستان های دولتی آزمایش می شود، که این بیماران را در مقایسه با بیماران ثروتمندتر در معرض خطرات بیشتری قرار می دهد. بیماران طبقۀ کارگر به مثابۀ عنوان پژوهش در نظر گرفته می شوند، و من با شمار اندک ولی قابل تأملی صحبت کرده ام که از نتیجه های جراحی ارزش بسیار ناخشنود بودند.

زنی به نام رناتا را در نظر بگیرید که با او مصاحبه کرده ام. دستیار پزشکی که روی او جراحی انجام داده، او را با سینه هایی بدشکل و غیرطبیعی رها کرده هست. رناتا همچنین به عفونت های شدید مبتلا شده است است که درمان آن ها چند ماه طول کشیده است و جای زخم های بزرگی روی بدنش بر جا گذاشته هست. رناتا در صدد بود که دکتر را تحت پیگرد قضایی قرار دهد، ولی فهمید که جهت این کار به ارزیابی پزشکی تخصصی پرهزینه ای نیاز دارد. او همچنین می دانست که نظام حقوقی برزیل به علت آسیب ها محتملاً حق بسیار اندکی به او خواهد داد. در پایان، رناتا به انجام جراحی مجانی دیگری تن در داد، که این بار امیدوار است نتیجۀ بهتری داشته باشد و ناخشنودی کمتری به بار آورد.

این داستانی معمول در بین بیمارانی با درآمد پایین است که از جراحان پلاستیک آسیب دیده اند. کمبود منابع مالی باعث می شود که هرگونه اعادۀ حق در صورت رخ دادنِ هر اشتباهی تقریباً ناممکن شود، بنابراین آن ها تمام خطرات را به جان می خرند.

در دیگر سو، جراحان پلاستیک مشتاق اند هر تکنیک تازه را در صورتی که امیدبخش به نظر برسد آزمایش کنند، حال هر چقدر که می خواهد پرخطر باشد. جهت مثال، تکینکی با نام «بیوپلاستیا»۲ مشمول بر تزریق ترکیبی مایعی به نام پی.ام.ام.اِی به بدن است تا شکل اندام بیمار را به طور دائمی عوض کردن دهد. این ترکیب، که شبیه به شیشۀ آکریلیک هست، در زیاد بیماران مشکلی به بار نمی آورد. ولی در اقلیتی اندک، مشکلاتی بسیار شدید به وجود می آورد، از جمله فروپاشیِ بافت صورت. بااین حال، بسیاری از پرشکانی که با آن ها مصاحبه کرده ام، شدیداً از این تکنیک دفاع می کردند، و مدعی بودند که این ابزاری شگفت انگیز است که به آن ها امکان می دهد تا بدن انسان را دگرگون سازند. آن ها استدلال می کردند که خطر عنصر ذاتی هر عمل جراحی است.

جراحان پلاستیک برزیلی در سراسر دنیا عالی ترین جراحان این حوزه آشنا می شوند، و جهت تکنیک های تازه و جسورانۀ خود پذیرش جهانی به دست می آورند. در یک همایش بین المللی جراحی پلاستیک در برزیل، با جراحی آمریکایی مصاحبه کردم که به من گفت: «جراحان برزیلی پیشگام هستند … می دانید چرا؟ لیکن [در برزیل] با موانع نهادی یا حقوقی جهت اختراع تکنیک های تازه روبه رو نیستند. آن ها می توانند هرطور که می خواهند خلاقیت به خرج دهند».

به دیگر سخن، قوانین اندکی وجود دارد که بتواند از بیماران با درآمد پایین در برابر قصور پزشکی حمایت کند.

در کشوری که ظاهرِ هرکس عنصر مهم شهروندان در نظر گرفته می شود، بیماران می پذیرند که در عوض قشنگی به عنوان آزمایش بدل شوند. ولی این اغلب انتخابی است که تحت فشار صورت می گیرد، و نتیجه های آن می تواند وخیم باشد.

پی نوشت ها:

• این مطلب را آلوارو ژارین نوشته است و در ۲ مۀ ۲۰۱۸ با عنوان «In Brazil, patients risk everything for the right to beauty» در وب سایت کانورسیشن انتشار یافته است و وب سایت ترجمان در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۷ آن را با عنوان «در برزیل جراحی قشنگی از ضروریات زندگی شده است است» و ترجمۀ علی برزگر منتشر کرده است.

•• آلوارو ژارین (Alvaro Jarrin) استادیار انسان شناسی در کالج هولی کراس هست. زیست سیاست قشنگی (The Biopolitics of Beauty) از کتاب های اوست.

واژه های کلیدی: برزیل | جراحی | پزشکی | پلاستیک | پلاستیک | عمل جراحی | بیمارستان | جراح پلاستیک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs