وسیله ایران سوریه عربستان دولت ترامپ

وسیله: ایران سوریه عربستان دولت ترامپ اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کشف ماهی که در عمق ۸ هزار متری اقیانوس زندگی می کند

محققان نوعی ماهی در عمق ۸ هزار متری اقیانوس آرام کشف کرده اند که می تواند فشار۱۰۳۴۲۲۰۰۰ پاسکال را تحمل کند.

کشف ماهی که در عمق ۸ هزار متری اقیانوس زندگی می کند

کشف ماهی که در عمق ۸ هزار متری اقیانوس زندگی می کند

عبارات مهم : تنظیم

محققان نوعی ماهی در عمق ۸ هزار متری اقیانوس آرام کشف کرده اند که می تواند فشار۱۰۳۴۲۲۰۰۰ پاسکال را تحمل کند.

به گزارش مهر به نقل از ساینس، گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن گونه جدیدی از ماهی را کشف کرده اند که در عمق ۷۹۲۴ هزار متری آب زندگی می کند.

کشف ماهی که در عمق ۸ هزار متری اقیانوس زندگی می کند

این گونه تازه که برحسب مکان زندگی اش نامگذاری شده است در خندق ماریانا واقع در غرب اقیانوس آرام زندگی می کند.

ماهی مذکور که Mariana snailfish یا Pseudoliparis swire نام گرفته می تواند فشار ۱۰۳۴۲۲۰۰۰ پاسکال را تحمل کند.

محققان نوعی ماهی در عمق ۸ هزار متری اقیانوس آرام کشف کرده اند که می تواند فشار۱۰۳۴۲۲۰۰۰ پاسکال را تحمل کند.

به گفته محققان یکی از دلایل زنده ماندن ماهی در این عمق آن است که علی رغم ماهی های دیگر کیسه شنا ندارد. این عضو پر از گاز است و شناوری ماهی در آب را تنظیم می کند.

علاوه برآن با توجه به پروتئین های مخصوص بدن ماهی ساختار سلولی آبزی به گونه ای است که حتی در فشار زیاد هم از فعالیت باز نمی ماند.

این ماهی از سخت پوستان و دیگر موجودات دریایی مهره دار تغذیه می کند.

کشف ماهی که در عمق ۸ هزار متری اقیانوس زندگی می کند

واژه های کلیدی: تنظیم | زندگی | محققان | پروتئین | اقیانوس | اخبار علمی و آموزشی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs