وسیله ایران سوریه عربستان دولت ترامپ

وسیله: ایران سوریه عربستان دولت ترامپ اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا مغرضانه، سیاسی و مردود است / قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به گزارش وزارت خارجه آمریکا گفت: گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا، مغرضانه، سیاسی و مردود است.

گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا مغرضانه، سیاسی و مردود است / قاسمی

قاسمی: گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا مغرضانه، سیاسی و مردود است

عبارات مهم : تصویر

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به گزارش وزارت خارجه آمریکا گفت: گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا، مغرضانه، سیاسی و مردود است.

به گزارش مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به گزارش وزارت خارجه آمریکا در خصوص اوضاع حقوق بشر در دنیا و اتهاماتی که علیه کشورمان مطرح شده، گفت: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران گزارش هر سال وزارت خارجه آمریکا و بویژه ادعاهای طرح شده است راجع به حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران را کاملا مغرضانه و با اهداف سیاسی می داند که تصویری تحریف شده است و غیر واقعی از شرایط کشورمان ارائه می کند.

گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا مغرضانه، سیاسی و مردود است / قاسمی

بهرام قاسمی افزود: دولت آمریکا به گواهی گزارش های معتبر بین المللی، نه تنها خود به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا آشنا می شود بلکه در حمایت از ناقضان آشنا شده است حقوق بشر همچون رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای مرتجع منطقه هم نقش مهمی ایفا می کند؛ کشورهایی که فجایع به بار آمده به وسیله آنها همواره دامنگیر منطقه بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در آخر ضمن محکوم کردن اتهامات بی اساس و غیرقابل قبول آمریکا تصریح کرد: بهتر است دولت آمریکا به جای مداخله در امور داخلی سایر کشورها و قضاوت در مورد اوضاع حقوق بشر در جهان، هرچه سریعتر کارها مورد نیاز را جهت حمایت از حقوق بشر در داخل ایالات متحده به عمل آورده و نسبت به نقض گسترده حقوق بشر به وسیله همپیمانان خارجی اش، تصویر العمل نشان دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به گزارش وزارت خارجه آمریکا گفت: گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا، مغرضانه، سیاسی و مردود است.

واژه های کلیدی: تصویر | سیاسی | آمریکا | تصویری | وزارت خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs