وسیله ایران سوریه عربستان دولت ترامپ

وسیله: ایران سوریه عربستان دولت ترامپ اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی سیاست اتمی تازه آمریکا بشریت را به نابودی نزدیک‌تر می‌کند / ظریف

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در خبر توئیتری خود نوشت: مرور سیاست هسته ای آمریکا نشان دهنده اتکای زیاد آمریکا بر سلاح های هسته ای است که نقض معاهده NPT است و ان

سیاست اتمی تازه آمریکا بشریت را به نابودی نزدیک‌تر می‌کند / ظریف

ظریف: سیاست اتمی تازه آمریکا بشریت را به نابودی نزدیک تر می کند

عبارات مهم : سیاست

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در خبر توئیتری خود نوشت: مرور سیاست هسته ای آمریکا نشان دهنده اتکای زیاد آمریکا بر سلاح های هسته ای است که نقض معاهده NPT است و انسانیت را به نابودی هسته ای نزدیک تر می کند.

سیاست اتمی تازه آمریکا بشریت را به نابودی نزدیک‌تر می‌کند / ظریف

بی جهت نیست که ساعت آخر الزمان (حرکت نمادین دانشمندان هسته ای جهت نشان دادن میزان خطر هسته ای) هیچگاه از سال ۱۹۵۳ در چنین اوضاع خطرناکی قرار نداشته است.

سماجت ترامپ جهت از بین بردن برجام هم از همین نابخردی خطرناک ناشی می شود.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در خبر توئیتری خود نوشت: مرور سیاست هسته ای آمریکا نشان دهنده اتکای زیاد آمریکا بر سلاح های هسته ای است که نقض معاهده NPT است و ان

واژه های کلیدی: سیاست | آمریکا | اخبار سیاست خارجی

سیاست اتمی تازه آمریکا بشریت را به نابودی نزدیک‌تر می‌کند / ظریف

سیاست اتمی تازه آمریکا بشریت را به نابودی نزدیک‌تر می‌کند / ظریف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs