وسیله ایران سوریه عربستان دولت ترامپ

وسیله: ایران سوریه عربستان دولت ترامپ اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مثلث سرمایه‌گذاران پسابرجام , اسپانیا، آلمان و ایتالیا

در بخش صنعت، معدن و تجارت بعد از برجام ۱۳۹ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۸.۲ میلیارد دلار در هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است.

مثلث سرمایه‌گذاران پسابرجام , اسپانیا، آلمان و ایتالیا

اسپانیا، آلمان و ایتالیا؛ مثلث سرمایه گذاران پسابرجام

عبارات مهم : آلمان

در بخش صنعت، معدن و تجارت بعد از برجام ۱۳۹ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۸.۲ میلیارد دلار در هیأت سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است.

به گزارش ایسنا، یکی از بخش های قابل توجه در جذب سرمایه گذاری خارجی حوزه صنعت، معدن و تجارت هست، بخش هایی که شاید قبل از برجام امید چندانی به رشد و پویایی آن ها با توجه به شرایطی که در دولت نهم و دهم تجربه کرده بودند وجود نداشت ولی با موفق بودن روند مذاکرات خارجی کشور عزیزمان ایران با کشورهای ۱+۵ مجددا بارقه های امید به منظور رونق آن ها شکل گرفت تا بتوان تولید کشور را به خاص در حوزه صنعت و معدن توسعه بخشید؛ هرچند به علت حل نشدن پرسشها بانکی در این بخش هم آن گونه که باید انتظارات پیش نرفت.

مثلث سرمایه‌گذاران پسابرجام , اسپانیا، آلمان و ایتالیا

سرمایه گذاری خارجی در شرایط پیش و بعد از برجام تفاوت معناداری دارد؛ به طوری که کشور در سال ۲۰۱۵ در تمامی بخش ها فقط دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی توانست جذب کند.

۵۰ طرح از ۱۳۹ پروژه مصوب با سرمایه گذار خارجی بعد از برجام به بهره برداری رسیده است و ۸۹ پروژه آن نیز در مراحل اجراست.

در بخش صنعت، معدن و تجارت بعد از برجام ۱۳۹ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۸.۲ میلیارد دلار در هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته هست، اسپانیا، آلمان و ایتالیا کشورهای عمده سرمایه گذار در کشور عزیزمان ایران پسابرجام هستند.

در سایه برجام بسیاری از کشورهای دنیا جهت برقراری روابط سرمایه گذاری و تجاری وارد کشور عزیزمان ایران شدند و سرمایه گذاری خارجی در سطح کشور شتاب گرفت و با وقت های ایجاد شده است بعد از برجام ارتقای رتبه ریسک سرمایه گذاری در کشور از هفت به شش رسید.

ممکن شدن جذب تسهیلات خارجی جهت توسعه سرمایه گذاری ها، زیاد کردن تعداد موافقت نامه های تشویق متقابل و حمایت سرمایه گذاری، برطرف محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکان پذیری تحقق هرچه بیش تر برون گرایی در اقتصاد از دیگر نتیجه های به دست آمده برجام است.

مثلث سرمایه‌گذاران پسابرجام , اسپانیا، آلمان و ایتالیا

واژه های کلیدی: آلمان | ایران | تجارت | خارجی | پروژه | پسابرجام | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs